Klaus Prange (1)

.

kritiek van Klaus Prange (1)

.

Wat beweert Klaus Prange

 

Klaus Prange is professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Tubingen. Prange noemt de steinerschool een ‘Mogelpackung’, wat zoveel wil zeggen als bedrieglijke verpakking of bedotterij. Hij onderbouwt zijn kritische uitlating aan de hand van drie stellingen (vrije vertaling).

==De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.

==De steiner/vrijeschoolpedagogiek en de steiner/vrijeschool zijn een poging om dit evangelie te bestendigen.

==De antroposofische pedagogiek is een bedrieglijke verpakking voor heerschappij. Ze buit de veelvoorkomende begeleidingsbehoefte uit om de heerschappij van een zelfgekozen elite te rechtvaardigen.
Klaus Prange onderbouwt deze drie stellingen vervolgens uitgebreid. Uit zijn lange betoog wordt onder meer duidelijk wat hij van Steiners opvattingen vindt.

Zinnig?

De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.”

Prange komt tot zijn uitspraak op basis van een waarneming:  datgene wat hij bij Freud heeft gelezen. Vervolgens neemt hij de antroposofie waar.

Prange voegt aan zijn waarnemingen nu zijn begripsconclusie toe: “De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.”

Wanneer aan waarnemingen begrippen worden toegevoegd, weten we alleen nog maar dat de toevoeger zijn begrippen heeft toegevoegd. Die zijn vooralsnog subjectief. M.a.w.: We weten nu alleen hoe en wat  Prange denkt.

Je mag op grond van het feit dat iemand hoogleraar is en de wetenschap wil dienen, verwachten dat hij, alvorens zijn conclusies te trekken,  empirisch onderzoek heeft gedaan om op grond daarvan zijn subjectieve conclusies door objectievere te vervangen of op zijn minst aan te vullen.

Dat begint met een onderzoekersvraag.

Die heeft Prange zich (in dit artikel) niet gesteld.

Hij komt alleen met een theoretische onderbouwing van zijn eigen stelling. M.a.w. er is geen emprisch resultaat.

Daarmee blijft zijn conclusie een subjectieve.

Het zou er al wat anders hebben uitgezien als Prange een uitgebreide enquête zou hebben gehouden onder diegenen die op een of andere manier in hun leven met antroposofie werken.

Gevraagd naar hun motieven zou zich wellicht een patroon hebben afgetekend, waaruit duidelijk had kunnen worden dat de geënquêteerden inderdaad zijn onder te brengen in de categorieën: verlatenen en teleurgestelden, zinzoekers en thuislozen.

Ik heb in mijn leven heel wat mensen ontmoet die op vrijescholen werkzaam waren. Dat waren beslist geen verlatenen en teleurgestelden en thuislozen, zoals ik dat zelf ook niet ben.

Zinzoekers: dat wel. Mensen met een ideaal.

Dat ideaal werd niet gevonden in de antropsofie, maar in de vrijeschoolpedagogie.

Voor die specifieke benadering van het kind en het  direct praktische werk in de klas.

Velen waren geen lid van de antroposofische vereniging en werden dat ook niet.

Ik ken geen cijfers maar ik heb niet de indruk dat er de afgelopen tientallen jaren iets is veranderd. Dat betekent dat de meeste vrijeschoolleerkrachten (over de hele wereld) geen lid zijn van de antroposofische vereniging en derhalve ook geen antroposoof genoemd kunnen worden.

De absolute uitspraak van Prange dat de antroposofie een evangelie is, zal, net zoals dat voor mij niet opgaat, voor de meeste leerkrachten niet opgaan en derhalve kan ook de conclusie dat de vrijescholen een bedriegelijke verpakking voor heerschappij zijn die op dit evangelie zou berusten, niet opgaan.

ONZIN

Klaus Prange [2]    Klaus Prange [3]

VRIJESCHOOL – pedagogisch-didactische achtergronden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s